Voorwoord: Theateramateurs zijn liefhebbers van theater


Voorwoord

Theateramateurs zijn liefhebbers van theater.

In de strikte zin van dat woord is iedereen die met theater bezig is een amateur. Het is tenslotte een branche waarin kosten en baten zodanig zijn verdeeld, dat iemand zelden tegen zijn zin met theater bezig zal zijn: er zijn betere manieren te bedenken om snel rijk te worden. In alle discussie over het verschil tussen amateurs en profs in het theater houd ik een eigen criterium aan: profs worden betaald voor hun werk en amateurs betalen ervoor. Dit criterium is echter een van vele mogelijke criteria, die allemaal voortkomen uit het centrale thema van iedere kwalificatie van het theatervak: je moet er wel verdomd veel van houden, om er zoveel tijd (en geld) in te steken.

Zelf ben ik op diverse manieren bezig met mijn liefhebberij. Als regisseur, dramaturg en onderzoeker heb ik alle kanten van het “vak” leren kennen, als amateur en als professional. De motivatie om dit onderzoek voor het NCA te verrichten is dan ook typisch “amateuristisch”: ik onderzoek niet alleen anderen, maar hoop er zelf ook wijzer van te worden.

Het NCA bestrijkt met het Circuit het zogenaamde grijze gebied tussen echte amateurs en beginnende professionals. Over dat grijze gebied zijn nogal wat verschillende opvattingen, en daarom is het des te interessanter om te kijken waar dat gebied nu eigenlijk uit bestaat.

De “ambitieuze amateurs”, waar dit onderzoek over gaat, vormen in alle opzichten de top van het amateurtheater: de ambitie is hoog, de spoeling dun, en subsidies vrijwel afwezig. De tijdsinvestering van de makers is meestal groot, waardoor ze zelden buiten hun eigen wereld treden. Ze zien niet wat anderen doen, kijken zelden naar het professionele theater omdat ze zelf ‘s avonds aan het repeteren zijn. In het grijze gebied komt behalve ambitie ook erg veel pretentie voor.

Dank zij het onderzoek heb ik zelf meer inzicht gekregen in de diepere drijfveren van  theaterliefhebbers. In de opzet van het verslag heb ik dat naar voren laten komen in de opbouw van de verschillende hoofdstukken. Bestaande (voor)oordelen over bepaalde facetten van het amateurtheater vormen steeds het uitgangspunt voor een verdere  behandeling van de harde gegevens, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Dit is vooral bedoeld om de lezer betrokken te houden bij de vaak droge wetenschappelijke verhandelingen waaraan een onderzoek nu eenmaal niet ontkomt.

Blij mee? Doe me een donatie!
Become a patron at Patreon!

Wil je hulp bij het schrijven, of gewoon een keer advies over je project? Stuur me een mailtje.