Inleiding: Waarom mensen voor een toneelvereniging kiezen? Daar zijn honderden redenen voor te geven. Plezier is daar de belangrijkste van.

Het doel van deze evaluatie is in de eerste plaats het beschrijven van het NCA Amateur Theater Circuit. Op basis van de gegevens en de gesprekken met betrokkenen heb ik me echter veroorloofd om een aantal aanbevelingen te doen voor de toekomstige ontwikkeling van het Circuit. Aan het eind van dit verslag, in het hoofdstuk “De toekomst” wordt daar nader op in gegaan.

Ontstaansgeschiedenis: Het tournee-idee voor amateurs is niet nieuw. Vroeger bestond er in Nederland Het Landjuweel.

Iedereen die theater maakt vindt zichzelf op zijn minst bijzonder, en het is ook een kunstvorm, waarin de makers een zekere eigenzinnigheid nooit ontzegd kan worden. Deze factoren bepalen het aanbod van groepen die in het Circuit willen spelen. Hoe het NCA deze criteria echter werkelijk invult, wordt duidelijk uit de selectie: daar ligt de ware visie van het NCA, het onderwerp van deze evaluatie.

Theaters: Net als de voorstellingen zijn ook de theaters, waaruit het Circuit bestaat, aan selectie onderhevig geweest

De gevolgen van de reorganisatie zijn zeer gunstig geweest voor het Circuit. Dank zij de strenge selectie van theaters en voorstellingen begint het Circuit een “gezicht” te ontwikkelen. De schaalverkleining heeft de werkdruk binnen de organisatie wat de planning betreft iets verminderd. Bovendien is de continuïteit van het Circuit beter gewaarborgd. In bijna alle deelnemende theaters is per maand één voorstelling te zien geweest.

Stand van zaken: Volgens de selecteurs van het NCA ontberen lokaal “beroemde” voorstellingen vaak de basiskwaliteit die van een Circuit-voorstelling mag worden geëist.

Een extra investering in het Circuit zal (op termijn) zeker zijn vruchten kunnen afwerpen. Meer inspanningen op het gebied van vooral personeel en publiciteit zullen een beter “produkt” opleveren waar uiteindelijk ook meer publiek op zal afkomen. Op deze manier zal de prijs per voorstelling en de prijs per toeschouwer zodanig dalen, dat een optimaal rendement wordt verkregen uit de verstrekte subsidiebedragen.