Provincie Brabant maakt FvD-dreigement alsnog waar: halvering kunstbudget verkocht als steun in Corona-tijd


Het persbericht van de provincie oogt nog vrolijk: een bewijs dat steeds meer pr-deskundigen zich lenen voor dubieus werk. We citeren: ‘Sinds de start van het Impulsgeldenprogramma in 2013 draagt het substantieel bij aan de versterking van de Brabantse cultuursector. Dat blijkt ook uit een onlangs uitgevoerde evaluatie door het bureau Berenschot. De provincie stelt daarom voor het komend jaar € 1,1 miljoen beschikbaar voor het Impulsgeldenprogramma. Om zoveel mogelijk projecten te kunnen ondersteunen, heeft de provincie enkele aanpassingen in de regeling doorgevoerd.’

Wanneer het gaat over ‘enkele aanpassingen’ moet je natuurlijk even oppassen. Dat weten ze bij de provincie, dus noemen ze details niet. En die details behelzen een korting van 1,3 miljoen op eerder toegezegde bedragen. Dat staat alleen niet in het persbericht, dus. Check het hieronder.

Brabant stelt in 2021 € 1,1 miljoen impulsgelden beschikbaar voor cultuursector
Sinds de start van het Impulsgeldenprogramma in 2013 draagt het substantieel bij aan de versterking van de Brabantse cultuursector. Dat blijkt ook uit een onlangs uitgevoerde evaluatie door het bureau Berenschot. De provincie stelt daarom voor het komend jaar € 1,1 miljoen beschikbaar voor het Impulsgeldenprogramma. Om zoveel mogelijk projecten te kunnen ondersteunen, heeft de provincie enkele aanpassingen in de regeling doorgevoerd. Bij de impulsgelden gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Zowel amateurkunst en cultuureducatie als de professionele kunsten kunnen er gebruik van maken. “We kiezen ervoor om in 2021 € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen voor de cultuursector. Ook omdat deze sector al hard getroffen wordt door de Coronacrisis”, aldus gedeputeerde Wil van Pinxteren van Vrije Tijd, Cultuur en Sport, Bestuur en Veiligheid Aangepaste vorm Om zoveel mogelijk projecten te kunnen ondersteunen, heeft de provincie enkele aanpassingen in de regeling doorgevoerd. Zo zijn de meerjarig door de provincie ondersteunde instellingen uitgesloten van een Impulsgeldenaanvraag. Daarnaast sluit de provincie organisaties die een Impulsgeldensubsidie hebben ontvangen voor de daaropvolgende twee jaren uit van een aanvraag. Verder wordt het bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd gemaximeerd tot € 50.000. Binnen het budget voor het Impulsgeldenprogramma zit een bedrag van € 75.000 voor het instrument Kennisvouchers en € 50.000 voor het instrument Crowdfunding. De kennisvoucher is in het leven geroepen om makers en culturele instellingen te ondersteunen bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. Brabantse makers en instellingen die een crowdfunding starten, kunnen een bijdrage ontvangen uit de impulsgelden van 30% van het streefbedrag. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Meer informatie staat op de website van Kunstloc Brabant.

Een halvering van het budget. Juist nu. Terwijl iedereen in de kunst zwaar te lijden heeft onder de sluiting van horeca, concertzalen en clubs.

Het is een nogal zware klap in het gezicht van een provincie die de afgelopen jaren zo goed bezig leek. Tijd dus voor een persbericht,  We plaatsen dat – diplomatiek opgestelde – bericht van de provinciale kunstinstellingen integraal. Mogelijk dat er weer een paar ‘ex’-borealen van FvD zich in hun kreeft verslikken, maar de kans lijkt klein. Wat we eerder voorspelden komt uit: Brabant verliest cultuur.

Lees hier het persbericht:

Extra klap voor door coronacrisis hard getroffen culturele sector

Provincie Noord-Brabant halveert belangrijke subsidieregeling, ondanks gebleken nut

In een persbericht vandaag kondigt de provincie Noord-Brabant bij monde van gedeputeerde Wil van Pinxteren de voortzetting aan van het provinciale Impulsgeldenprogramma voor de kunst- en cultuursector. De toon van het bericht klinkt positief, onterecht: er staat niet bij dat dit voor de sector zo belangrijke programma meer dan gehalveerd wordt. Van 2,4 miljoen euro naar 1,1 miljoen voor het komend jaar. Dit ondanks een recente positieve evaluatie en de vele argumenten die Van Pinxteren zijn aangereikt om in deze crisistijd juist dit succesvolle programma in de volle omvang te handhaven.

Vereniging De Kunst van Brabant (dKvB) heeft meerdere keren aangegeven dat juist het Impulsgelden-programma, dat voorziet in projectgeld voor versterking van het artistieke en zakelijke vermogen van kunstenaars en culturele organisaties, goed ingezet kan worden om hen een zetje in de rug te geven om de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. Onder andere  KvB pleitte daarom voor handhaving van het programma en het budget, ondanks signalen over problemen bij de aanvraagprocedure.

Deze week nog publiceerde Van Pinxteren een column in een Nieuwsbrief van Brabant C (Fanzine nr. 3, 2020) waarin hij stelt dat hij met het Impulsgeldenprogramma de veerkracht van de Brabantse culturele sector wil versterken. Zijn mooie woorden staan in schril contrast met zijn beleid en besluiten.

dKvB riep Provinciale Staten en de Gedeputeerde eerder op om de culturele sector de ruimte en rust te geven om zich na de coronacrisis te kunnen herpakken, te kunnen herstellen, de gestaakte producties te kunnen hernemen en de relatie met het publiek te kunnen herbouwen. Daar is o.a. rust op het beleidsfront en minimaal handhaving van het huidige provinciale cultuurbudget voor nodig. En een provinciaal bestuur dat perspectief biedt.

Het provinciebestuur doet nu het tegenovergestelde, houdt hardnekkig vast aan het in maart opgestelde bestuursakkoord en houdt geen rekening met de veranderde omstandigheden. dKvB vindt dat ongepast in deze crisistijd.

Met de grote korting op het impulsgeldenprogramma is het bovendien zeer de vraag of de provincie en de Brabantse cultuur het succes van dit jaar bij de verdeling van de landelijke, vierjarige subsidie voor 2021 – 2024, in 2024 zal kunnen herhalen. Talenten en jonge makers krijgen nu immers minder kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien naar de door de provincie zo gewenste top.

Het bericht Provincie Brabant maakt FvD-dreigement alsnog waar: halvering kunstbudget verkocht als steun in Corona-tijd verscheen eerst op Cultuurpers.

Ditr bericht verscheen oorspronkelijk op Cultuurpers.

Blij mee? Doe me een donatie!
Become a patron at Patreon!

Wil je hulp bij het schrijven, of gewoon een keer advies over je project? Stuur me een mailtje.