‘Geen extra Coronageld voor redding culturele sector.’ Ministerie van OCW moet crisis binnen bestaande begroting oplossen.


Op dit moment werkt de Raad voor Cultuur aan een plan om de cultuursector de anderhalvemetersamenleving te laten overleven. De opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is, om dat binnen de bestaande financiële kaders op te lossen. Dat hebben bronnen in de top van dat ministerie gemeld. Net zo min als voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden (fair practice) zal het kabinet extra geld vrijmaken om de dreigende faillissementsgolf in de kunsten te voorkomen. Een solidariteitsfonds, waarop vooral de commerciële producenten, degenen die het zwaarst getroffen gaan worden, aanspraak kunnen maken, zal moeten komen uit de bestaande subsidies.

Wat sommige mensen vorige week nog zagen als een absurde speculatie, wordt dus werkelijkheid: het ‘Australische model’. Na zware bezuinigingen in het vorige decennium leveren daar de gesubsidieerde instellingen tot 30 procent van hun overheidssteun in om hun minder fortuinlijke vakgenoten en zzp’ers te redden. Net als bij onze tegenvoeters treft die solidariteitskorting ook hier vooral de kleinere, kwetsbaarder kunstinstellingen en juist de zelfstandige kunstenaars. In Nederland zijn bijvoorbeeld de Rijksmusea redelijk veilig, omdat zij vorig jaar de Erfgoedwet zijn binnengeloodst.

Zinloze beoordeling

De vraag die nu ook leeft in de top van het ministerie is, of het nog zin heeft door te gaan met de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de volgende kunstenplanperiode. De werkelijkheid is in de afgelopen maand immers ingrijpend veranderd. Plannen kunnen onmogelijk worden uitgevoerd, en omdat de beoordeling van bestaande subsidies tijdelijk is opgeschort, is het feitelijk ook onmenselijk om kunstinstellingen in deze tijd af te rekenen op slecht beleid, of ondanks goed beleid plaats te laten maken voor nieuwkomers.

De vraag is of het tij nog gekeerd kan worden. Reden dat contact is gezocht met Cultuurpers kan ook zijn dat men hoopt dat de sector een vuist maakt.  Minister Ingrid van Engelshoven heeft te weinig gezag binnen het kabinet om aan de heersende opinie in de coalitie iets te veranderen. Lagere overheden, die de huurpenningen van de door ambitieuze wethouders neergezette kunstgebouwen hard nodig hebben, zullen niet te hulp kunnen schieten.

Opportuun

De culturele sector zelf is – ondanks dappere pogingen het anders te doen – te verdeeld om met één duidelijke lobby juist de andere coalitiepartners op andere gedachten te brengen.

Maar kan de sector nog iets? Laten we wel wezen: nu heel veel stampij maken om geld terwijl de IC’s vol lopen is niet handig. Wijzen naar onze oosterburen, waar juist een steunpakket van 50 miljard voor de culturele sector is aangekondigd, niet opportuun. De coalitie eraan herinneren dat de leider van de grootste oppositiepartij de gesubsidieerde kunsten samen met de politieke orde  heeft uitgeroepen tot volksvijand nummer 1 levert alleen maar Brabantse toestanden op.

Wie wil Wicky zijn? Of liever gezegd, wie slaagt erin meer mensen over de eigen schaduw heen te laten kijken?

Het bericht ‘Geen extra Coronageld voor redding culturele sector.’ Ministerie van OCW moet crisis binnen bestaande begroting oplossen. verscheen eerst op Cultuurpers.

Ditr bericht verscheen oorspronkelijk op Cultuurpers.

Blij mee? Doe me een donatie!
Become a patron at Patreon!

Wil je hulp bij het schrijven, of gewoon een keer advies over je project? Stuur me een mailtje.