instagram

Bussemaker neemt afstand van haar ‘instrumentele’ kunstvisie

Wijbrand Schaap schrijft:

Minister Jet Bussemaker omarmt het rapport dat de WRR op donderdag 5 maart uitbracht volledig. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid doet in dat rapport, getiteld ‘Cultuur Herwaarderen’, een oproep om cultuur weer gewoon als cultuur te zien. “Daarmee neemt de WRR, en ik steun dat ook, afstand van de instrumentele benadering van cultuur. Alsof cultuur alleen wat te betekenen heeft als het een ander doel dient.” Deze uitspraak is opvallend, omdat de minister nog maar kortgeleden extra geld beschikbaar stelde voor kunstprojecten die precies dat beogen waar de minister nu afstand van neemt, namelijk iets …Verder Lezen…

Source:: Bussemaker neemt afstand van haar ‘instrumentele’ kunstvisie

      

Blij mee? Doe dan mee met Patreon! Komt een boek aan.

Wil je hulp bij het schrijven, of gewoon een keer advies over je project? Stuur me een mailtje.

Scroll Up
Waarmee kan ik je helpen?
Holler Box