Tag: Marokko

  • Marriët de Haan, Trees Pels

    Een grootschalig onderzoek naar socialisatieprocessen in de Marokkaanse gemeenschap levert reeds in de tussenfase interessante conclusies op. Het is echter de vraag of die ooit bij het grote publiek bekend zullen worden.