Subsidie-oorlog (2)
Swaab waarschuwt nog één keer

SwaabEls.jpgVoorzitter Raad voor Cultuur spreekt
bij opening Theaterfestival van Nederland en Vlaanderen

Door Wijbrand Schaap

Amsterdam _ Voorzitter Els Swaab
van de Raad voor Cultuur zal tijdens de opening van TF,
Theaterfestival van Nederland en Vlaanderen
op donderdag 4
september nog eenmaal het standpunt
van de Raad
toelichten. Dit maakt de organisatie vandaag bekend.

Els Swaab spreekt de bij de opening van het festival verzamelde Nederlandse
theatermakers toe, in reactie op de storm van kritiek die
in juni van dit jaar op de Raad voor Cultuur losbarstte. De Raad voor
Cultuur trok toen een eerder gegeven advies over de
basisinfrastructuur in, omdat minister Plasterk weigerde de daarvoor
benodigde 26 miljoen extra vrij te maken. De impasse die daaruit
volgde heeft ernstige gevolgen voor veel Nederlandse regio’s. Plannen
voor nieuwe theatergezelschappen en -werkplaatsen werden plots
onmogelijk.

Het is overigens de vraag wat de Raad
voor Cultuur bij monde van Els Swaab nog toe te voegen heeft aan de
bestaande situatie. Immers, het tweede advies aan de minister, waarin
de Nederlandse culturele instellingen werden teruggezet op het
subsidiebedrag van 2006 en alle nieuwe investeringen werden
geschrapt, is bindender dan het eerste, door de minister afgewezen
advies. Minister Plasterk hoeft het nieuwe advies alleen maar op te volgen.

Inmiddels is er echter wel beweging
geconstateerd. Het ministerie van OC&W voert op allerlei niveaus
overleg met regionale en lokale overheden om de ontstane rampzalige
situatie te verbeteren. Waarschijnlijk zullen de zwaarst getroffen
regio’s gecompenseerd worden, al is niet duidelijk waar minister
Plasterk dan het geld vandaan moet halen. De kans is groot dat er op
Prinsjesdag nog geen nieuw cultuurbeleid staat. Daarmee zou de
situatie voor veel culturele instellingen nog erger worden.

historisch museum in arnhem gaat minstens 26 miljoen kosten, en niemand wil het.Het schrappen van het Nederlands
Historisch Museum in Arnhem zal wel geen optie zijn, al zou Plasterk
daarmee precies de 26 miljoen winnen die hij nu tekort komt om de
plannen van Swaabs Raad voor Cultuur te realiseren.

Direct na Swaabs toespraak zal de
traditionele ‘Staat van het Theater’ worden uitgesproken door
theatermaakster Liesbet Coltof. Daarmee opent zij het Theaterfestival
van Nederland en Vlaanderen, waar dit keer een selectie vaan
voorstellingen is te zien, gekozen door een jury onder
voorzitterschap van cabaretier Raoul Heertje.

Blij mee? Doe me een donatie!
Become a patron at Patreon!

Wil je hulp bij het schrijven, of gewoon een keer advies over je project? Stuur me een mailtje.

,