Subsidie-oorlog 2008 (1): Fonds Podiumkunsten hakt in oudgedienden


Den Haag (GPD) _ De Theatercompagnie van Theu Boermans verdwijnt, net als het Willem Breuker Collectief en Orkest De Volharding. Maatschappij Discordia keert terug en De Wetten van Kepler uit Den Bosch ruimen het veld voor De PeerGroup uit Groningen. Podiumkunst-instellingen in het noorden en oosten van het land winnen respectievelijk 64 en 45% meer aan subsidies. Grote verliezers zijn de regio’s Noord Holland en Utrecht. Het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten + heeft dat gistermiddag in Den Haag bekend gemaakt bij de presentatie van van de nieuwe vierjarige subsidies op het gebied van muziek, muziektheater, dans, theater en festivals.

Theu Boermans, toonaangevend regisseur en leider van De Theatercompagnie is woedend:

“Dat dit nieuwe fonds deze historische vergissing durft te maken is een schande. Ik voel me net als Jozef K. uit Kafka’s Het Proces, die van het ene loket naar het andere wordt gestuurd. Iedereen roept dat we prachtige en belangwekkende voorstellingen maken, maar we moeten ermee ophouden omdat we bij het verkeerde loket aankloppen.”

Boermans verwijst hiermee naar het feit dat hij eerst heeft geprobeerd om een vaste plek te verwerven in de basisinfrastructuur als tweede stadsgezelschap voor Amsterdam. Die aanvraag werd afgewezen, waarna hij aanklopte bij het NFPK+. Het gezelschap dat 23 werknemers in dienst heeft, kondigt aan naar de rechter te stappen om het besluit aan te vechten.

Ook het Nederlands Kamerkoor legt zich niet bij de uitspraak neer: ,,Dat is Ajax vragen meer dan de helft van je begroting in te leveren en voortaan met subprofs te voetballen, maar wel eisen dat je de Champions League wint.” stelt directeur Leo Samama in een perverklaring. De Wetten van Kepler uit Den Bosch zegt niet te begrijpen waarom het NFPK+ geen vertrouwen heeft in de toekomst van het gezelschap, terwijl de commissie wel heel positief is over de artistieke kwaliteit ervan. Opmerkelijk is dat naast de alleszins verdiende terugkeer van Jan Joris Lamers’ Maatschappij Discordia in het subsidiestelsel, ook de twee belangrijkste navolgers van deze leermeester in het stelsel blijven: Dood Paard en ’t Barre Land hebben zich de afgelopen jaren niet van hun beste kant laten zien, en de commissie theater is zelfs uitermate negatief over ’t Barre Land, dat desondanks tot voor vier jaar gehonoreerd is.

George Lawson, directeur van het NFPK+ vertelde bij de presentatie van de besluiten dat er scherpe en harde keuzes zijn gemaakt:

,,De makers zelf vroegen daarom, de politiek vroeg erom. Als wij alles bij het oude hadden gelaten was iedereen nog bozer geworden.”

En scherp zijn de keuzes inderdaad: 58 instellingen die tot nu van het rijk of één van de fondsen subsidie kregen, verdwijnen, terwijl 36 instellingen voor het eerst subsidie ontvangen. Vooral in de sector muziek is de wisseling van de wacht ingrijpend: 33 groepen verdwijnen, terwijl slechts 11 nieuwe ensembles worden toegelaten.

Hiermee voldoet het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten Plus aan het eerder door directeur George Lawson geformuleerde uitgangspunt ‘meer voor minder’: 40% van de bestaande instellingen verdwijnt, terwijl 30% van de toewijzingen naar nieuwe initiatieven gaat. In totaal neemt het aantal gesubsidieerde instellingen met 20% af, terwijl er voor die overgebleven instellingen meer subsidie beschikbaar is: gemiddeld 20% per instelling. Dat leidt ertoe dat een flink aantal gezelschappen en makers zelfs iets meer krijgt dan was aangevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor nieuwkomers Mighty Society van Eric de Vroedt en The Glasshouse van Kees Roorda.

De sector muziek, waarover de afgelopen tijd veel te doen was en waarin het grootste aantal oudgedienden is gesneuveld, behoeft volgens het fonds nog meer aandacht. Ronald Kieft, voorzitter van de adviescommissie Muziek van het Fonds vertelde in zijn toelichting op de omstreden adviezen dat uiterlijk 15 oktober een aanvullend advies komt, waarin het Fonds schetst hoe door middel van tweejaarlijkse subsidies, projectsubsidies en afnamesubsidies de nu getroffen sectoren wereldmuziek, gecomponeerde muziek, jazz en geïmproviseerde muziek toch kunnen worden behoed voor kaalslag. De nu door een subsidiestop getroffen muzikanten en ensembles als het Mondriaan Kwartet ensemble en de al 35 jaar toonaangevend opererende Willem Breuker kunnen wellicht via een dergelijke constructie nog doorwerken..

Blij mee? Doe me een donatie!
Become a patron at Patreon!

Wil je hulp bij het schrijven, of gewoon een keer advies over je project? Stuur me een mailtje.