Theaterverbond heel en Topstukken stuk
De SER van het theater (i.o.)

Verlengde versie van kort nieuws voor
Theatermaker

'Dit is een Deltaplan voor de
inrichting van het gesubsidieerde theater'. Frans Lommerse, directeur
van de Haarlemse Toneelschuur en bestuursvoorzitter (a.i.) van het
Theaterverbond (i.o.) kan het niet laten om enig drama aan zijn
openingsspeech toe te voegen. De vorig seizoen zo vaak uitgeroepen
crisis in het gesubsidieerde theater mag dan op het afgelopen
Theaterfestival TF naar het land der fabelen zijn verwezen, de
zeespiegel van de commercie stijgt wel. Daar is iedereen zich van
bewust. Op de presentatie van dat Theaterverbond (i.o.), de middag
volgend op de Troonrede, was er echter vooral ruimte voor
broederlijkheid en goede intenties. Eens gezworen vijanden vinden
elkaar in een nieuw soort overlegstructuur waarin persoonlijke
belangen opzij worden gezet. Een Sociaal Economische Raad voor
het theater, een poldermodel voor de gesubsidieerde sector: het
Theaterverbond (i.o.) is een platform waarin alle partijen
samenwerken die, in de nieuwe plannen van het ministerie en de Raad
voor Cultuur, vallen binnen de zogenaamde basisinfrastructuur.

Doorlezen met leuk primeurtje…

Productiehuizen, toneelgezelschappen,
opleidingen en grote en kleine theaters moeten binnen dat verbond
zorgen voor een goed op elkaar afgestemd aanbod waarin kwaliteit
gewaarborgd is, maar publiek niet wordt geschuwd. Tegelijk moet het
voldoende mogelijkheden bieden voor de doorstroming van jonge makers,
en een onderwijsklimaat in stand houden dat aansluit op de vraag uit
de markt.

Initiatiefnemer voor het Verbond is
Carel Alons, de man die in zijn werkende leven deel heeft uitgemaakt
van zoveel organisaties, dat hij niet alleen al het klappen van de
zweep, maar ook iedereen persoonlijk kent. Bij zijn inleiding op de
presentatie sprak hij op persoonlijke titel. Het verbond is, zo
blijkt uit zijn woorden, ontstaan uit een nostalgisch verlangen naar
de tijd dat de Raad voor Cultuur nog Raad voor de Kunst heette, en in
de werkgroep Theater van dat adviescollege makers,
schouwburgdirecteuren en opleiders broederlijk naast elkaar zaten,
zich ondertussen elk jaar opnieuw druk makend over wie van hen het er
dit keer levend van af zou brengen, en wie moest worden opgeheven.
Dat was meestal de Haagsche Comedie, grapte hij, in dankbaarheid naar
medebestuurslid (a.i.) Evert de Jager, die de nieuwe foyer van zijn
Nationale Toneel voor de presentatie ter beschikking had gesteld.

In een persoonlijke noot voorafgaand
aan haar speech benadrukte Els Swaab, als voorzitter van de Raad voor
Cultuur, dat er niet zoveel veranderd is sinds die gouden jaren van
Alons. Swaab had met vrijwel alle aanwezigen, en zeker alle leden van
het bestuur (a.i.) van het nieuwe verbond al relaties opgebouwd als
collega, lobbypartner, bestuurslid of adviseur. 'We kennen elkaar,
dus moeten we er ook uit kunnen komen.'

Het Theaterverbond (i.o) is nodig,
omdat de andere belangenorganisaties, VNT en VSCD, en steeds minder
goed samen uitkomen. Sterker nog: VNT en VSCD stonden de laatste
jaren eigenlijk steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Het
Theaterverbond maakt het volgens de oprichters mogelijk om de VNT en
VSCD weer datgene te laten doen waar ze ooit voor opgericht zijn: als
werkgeversorganisatie de belangen van hun leden behartigen, maar zich
verre houden van de inhoud van het culturele debat in Nederland.

Het inhoudelijke beleid komt dan in
handen van het Theaterverbond, dat daarom mede geleid wordt vanuit
het Theaterinstituut Nederland. Directeur Henk Scholten is niet voor
niets benoemd tot secretaris (a.i.). Met het nieuwe grote Fonds
(i.o.) wordt een alliantie aangegaan, mede om te voorkomen dat er een
tweedeling ontstaat tussen de goed georganiseerde basisinfrastructuur
en de 'vogelvrije' 'Fondsafhankelijken'.

Alle i.o.'s en a.i.'s zullen overigens
verdwijnen zodra in de loop van 2008 bekend wordt hoe de nieuwe
basisinfrastructuur Theater er in werkelijkheid uit gaat zien.

Topstukken Raus!

Op de bijeenkomst werd bovendien
duidelijk dat het omstreden project Topstukken subsidietechnisch in
de ijskast is gezet: 'We hebben de subsidie voor het vierde jaar
aangehouden, in afwachting van de nieuwe ontwikkelingen', vertelde
Martin van Ginkel van het FPPM tijdens de presentatie van het Theaterverbond. De reden
hiervoor werd ook tijdens die bijeenkomst helder. Mensen als Carel
Alons vonden dat er in Topstukken te weinig belangwekkende
voorstellingen zaten, terwijl anderen juist de aanwezigheid van
onbewezen successen in dat programma bekritiseerden.

Dat wordt nog
een flinke kluif voor het nieuwe Theaterverbond.

Blij mee? Doe me een donatie!
Become a patron at Patreon!

Wil je hulp bij het schrijven, of gewoon een keer advies over je project? Stuur me een mailtje.

,