Alles even op een rijtje: wat in Amsterdam op musicalgebied ontwikkeld wordt, lijkt steeds minder op een opleidingsinstituut.


Misschien wordt het tijd om eens wat gevonden gegevens te delen over Musicalgate. U weet wel, nu het officieel door de Volkskrant is erkend, hebben we dus echt te maken met rare dingen in musicalland. Belangrijkste nieuws van die follow-up: Joop van den Ende is heel. erg. boos. Vernomen uit zeer betrouwbare bron, naam bij redactie bekend. 

En dus belangengedoe bij de Raad voor Cultuur. Dan hebben we het nog niet eens over de dubbele honorering voor Groningen (Twee gezelschappen, zelfde makers), het verdwijnen van al het jeugdtheater uit Gelderland, wegens vermeende onvermogens van de artistiek leider, de Rotterdamse toestanden, de idiote festivaladviezen. Scapino. Pakhuis De Zwijger. Dat komt allemaal nog, want we zijn nog lang niet klaar. 

MusicalGate – De Tabel

Het is nu tijd om de nuchtere feiten eens op een rijtje te zetten. Allereerst even in een leuk tabelletje naast elkaar de adviezen van de commissie ‘Ontwikkeling’ van de raad voor cultuur. Kijk hieronder. Links M-Lab, rechts Musicalmakers. Het staatje was een beetje lastig op te stellen, omdat beide adviezen niet echt dezelfde structuur hebben. Bij het ene advies wijdt de commissie lang uit over het ene detail, bij het andere weer niet. Best wat werk dus om de argumenten naast elkaar te zetten, maar dan wordt wel duidelijk hoe geforceerd positief de commissie te werk gaat bij de MusicalMakers, of beter, Team Joop. 

Onderwerp M-Lab (Team Koen) MusicalMakers (Team Joop)
Focus Off Broadway Musical, een genre dat door andere producenten in Nl Nauwelijks beoefend wordt. Nieuw Nederlands werk
Samenwerking Meervaart (Amsterdam) en Factorium (Tilburg): uitstekende spreiding, veel netwerk bij beginnende makers, Bewust beter bereikbaar. Aanwezigheid Fontys in Tilburg grote pre. Theater Alliantie, Vandenende Foundation, Delamar, (en Het Andere festival, Stichting Rose, Rose Stories, Rose Story Academy (Den Haag))
Makers Beginnend, nog geen namen bekend. ‘Jong talent en gevestigde makers.’ Geen beginnende makers
Verhalen Experimenteren met nieuwe verhalen, zonder dat die altijd direct hoeven aan te sluiten bij een groot publiek. Buitenlands aanbod vaak al divers van zichzelf Nederlandse Musical diverser maken
Werkwijze Ontwikkeltraject met masterclasses en pitches, leesvoorstellingen, workshopvoorstellingen en volwaardige producties. Ontwikkeltraject met werkplaatsvoorstelling, daarna middenzaal en grote zaal, te beginnen in DeLaMar
Educatie Onvoldoende Nauwelijks. Veel respect voor de marketing via Theateralliantie en DeLaMar
Producties Deels nieuw, deels bestaand ‘Off Broadway’: actueel en aansprekend Nieuw Nederlands
Toegevoegde waarde ‘Onmiskenbaar’ ‘groot’
Fair Pay Uitstekend (CAO Toneel en dans) Summier
Fair Practice Uitstekend (geen overdracht auteursrecht) Matig (Wel overdracht auteursrecht)
Diversiteit & Inclusie Goede reflectie, goede samenwerking met als divers bekend staande instellingen als Bijlmerparktheater, Nieuwe Vorst, Meervaart Twee keer per jaar ‘diverse’ verhalen ophalen in het land via ‘verhalenhuizen’. Tweejaarlijks Musicalcongres
Governance Zeer goed. Onbezoldigd, alert op belangenversterengeling Onvoldoende, niet onafhankelijk, Belangenconflict, oningevuld
Publiek Geslaagde producties op tournee langs 15 zalen, doorstroming naar groter circuit Twee middenzaal producties, één grote zaal, tournee via Het Andere Festival, twee middenzaal per vier jaar, doorstroming naar
Huisvesting Geen kwestie Huur: 200.000
Dekkingsplan Uitstekend, zij het te voorzichtig 750.000 vandenende, 750.000 BIS, gat 250.000, 

Advies:

Geen subsidie

Wel subsidie: € 749.483,00

Waar Team Koen (M-Lab), eigenlijk overal positief scoort, behalve op educatie, is bij Team Joop eigenlijk alles mager, ook op gebied van educatie. Waar het echt zwaar uiteen loopt, is bij Fair Practice: Team Joop eigent zich bijvoorbeeld een flink deel van de auteursrechten toe van de makers, waar Team Koen zich keurig aan de norm houdt dat makers te allen tijde hun rechten behouden. 

Helemaal niet te spreken is de Raad over de huur die Team Joop gaat betalen. Aan wie is niet geheel duidelijk, maar van de zevenenhalve ton subsidie is 2 ton bestemd voor ‘huur’. We mogen hopen dat dat niet is voor de vriendelijke partners van het DeLaMar: die zullen toch wel iets aan de prijs doen?

Belangenverstrengeling

Maar goed, de partijen zijn nogal innig met elkaar verbonden en daarom scoort Team Joop echt heel slecht op de governance code. De raad ziet zelfs belangenverstrengeling. Wij zagen die ook, zelfs binnen de raad. 

Dat team Joop met zoveel onvoldoendes op de lijst toch met vlag en wimpel met de hoofdprijs naar huis gaat, is dus alleen maar opmerkelijker geworden. Bijvoorbeeld ook omdat Team Joop bij de aanvraag een gat van 250.000 euro in de begroting heeft. Dat noemen we even geen kattenpis. Kennelijk heeft de Raad veel vertrouwen in het ‘vermogen’ van het team in kwestie om die 250 ruggen ergens vandaan te toveren. We kennen dankzij goed onderzoek van De Groene Amsterdammer in ieder geval één Joop die heel goed is in het regelen van geld door het weg te geven. Maar dat heeft hier vast weinig mee te maken. 

Stichting Rose

Wat wél interessant is: Stichting Rose. De club van die andere directeur/bestuurder van MusicalMakers (Niet te verwarren met de amateurs uit Nijmegen, die rijk gaan worden van de uitkoop van hun 30 jaar oude vereniging). Die andere directeur-bestuurder is Chafina Ben Dahman, in het wereldje bekend als de ex van Najib Amhali. Zij heeft zojuist 245.000 euro aan subsidie gekregen voor de Story Academy in Den Haag. Die doet precies iets met verhalenhuizen en dingen uit de regio halen, wat haar andere stichting ‘MusicalMakers’ ook wil. Nu kan het best zijn dat dat geld uit Den Haag in Den Haag blijft en niet naar MusicalMakers gaat, maar toch. Rose Stories wordt als enige partner genoemd in het advies. Story Academy Uit Den Haag niet echt. De overkoepelende Stichting Rose, dus van Sto4y Academy en Rosé Stories, die blijkens de website ook geld krijgt van het Letterenfonds, heeft overigens ook subsidie aangevraagd voor de Amsterdamse Basisinfrastructuur.

Wint ze die ook, en dat weten we maandag, zit ze zomaar opeens op meer dan een miljoen subsidie. Waarbij het de vraag is of in elke aanvraag ook een CAO-conform directeurssalaris is meegenomen. Dan moet het artikel over die gesubsidieerde grootverdieners toch even worden bijgewerkt. 

Talentontwikkeling?

Feit is ook dat niets aan het hele plan van Team Joop iets uitstraalt van ‘talentontwikkeling’. Als je dat vergelijkt met Team Koen: dat gaat samenwerken met de balletopleiding, met Fontys, met De Nieuwe Vorst, dat midden in de Tilburgse urban-scene zit. Alles voelt daar energiek, klein, dapper en jong. Team Joop daarentegen zit vooral in Den Haag en Amsterdam, en gaat zo nu en dan de regio in om verhalen te halen. Die dan weer in Amsterdam worden ontwikkeld en getoond.

Bijvoorbeeld door het Andere Festival, dat door Stichting ZOZ wordt gefinancierd, en waarvan we de jaarstukken inmiddels hebben opgevraagd bij het overkoepelende Prins Bernhard Fonds, dat overigens ook de TheaterAlliantie steunt. Van Stichting Rose zijn trouwens geen jaarstukken gedeponeerd. Dat hoort wel, als je ANBI bent. Waarschijnlijk was men te druk. 

Musicalproducent

Wat hier opdoemt? Een beeld van heel veel stichtingen waar publiek en privaat geld hele interessante relaties aan het opbouwen zijn. Wat we ook zien, en dat is het opvallendst: vanuit de pot ‘Ontwikkeling’ van de BIS wordt hier wel iets ontwikkeld, maar dat is niet per se het talent van jonge musicalmakers. Wat hier wordt ontwikkeld lijkt meer op een musicalproducent die Stage Entertainment en die club van Soldaat van Oranje naar de kroon gaat steken. Met overheidsgeld.

Maar dat zien we vast verkeerd. Zo is Team Joop niet.

Het bericht Alles even op een rijtje: wat in Amsterdam op musicalgebied ontwikkeld wordt, lijkt steeds minder op een opleidingsinstituut. verscheen eerst op Cultuurpers.

Ditr bericht verscheen oorspronkelijk op Cultuurpers.

Blij mee? Doe me een donatie!
Become a patron at Patreon!